Brain Dynamic Lab – open positions

 

The Human Brain Dynamic Lab

    Dr. Elana Zion Golumbic

www.golumbiclab.org

 

דרושים סטודנטים מצטיינים בעלי אורייטנציה חישובית חזקה
לפרוייקט חדש המשלב מדעי המוח-הנדסה 
של פיתוח ממשק מוח-מכונה לשיפור יכולות מיקוד קשב

 

תיאור הפרוייקט: הפרוייקט הינו שיתוף פעולה בין חוקרים ממדעי המוח (דר׳ אילנה ציון גולומביק) והנדסה (פרופ׳ שרון גנות ופרופ׳ יעקב גולדברגר), שמטרתו פיתוח עזר שמיעה חכם, המבוסס ממשק מוח-מכונה, בעל יכולות מיקוד קשב לסיוע בהקשבה בסביבות רועשות. הפרוייקט יעשה שימוש ברישום גלי מוח (EEG) ותנועות עיניים, אלגוריתמים מתקדמים להפרדת אותות ולמידת עומק. 
דרישות: סטודנטים מצטיינים לתואר שני או דוקטורט במדעי המוח, הנדסה או מדעי המחשב. 
פתוח גם לסטודנטים מצטיינים בשנה האחרונה של התואר הראשון במדעי המוח/הנדסה הרואים את עתידם במחקר. 
למעוניינים, נא לשלוח קורות חיים ופסקה קצרה על הנסיון המחקרי שלכם ל:
דר׳ אילנה ציון גולומביק elana.zion-golumbic@biu.ac.il
פרופ׳ שרון גנות: Sharon.Gannot@biu.ac.il
פרופ׳ יעקב גולדברגר: Jacob.Goldberger@biu.ac.il

Leave a Comment