Magsimim AI – Seeking Research students for summer job

אמלק: לתוכנית מגשימים AI, דרושים תלמידי מחקר לבניית מערכי שיעור במדעי הנתונים לתלמידי י”א–י”ב.

מזה עשר שנים פועלת בישראל תוכנית לאומית בשם מגשימים להכשרת תלמידי תיכון בעלי יכולות גבוהות בתחום מדעי המחשב המגיעים מהפריפריה החברתית. תלמידים שעוברים את המיונים, עוברים הכשרה במקביל ללימודי התיכון בתחומי מדעי המחשב, רשתות, סייבר ותכנות. בכיתה י”ב הם מממשים פרוייקט מעשי בהיקף נרחב, שעליו הם מקבלים ציון בגרות. לאחרונה, יחד עם ביקוש עצום מצד תלמידים, מגשימים הרחיבו את נושאי הלימוד  ופתחו תוכנית לימודים במדעי הנתונים ובינה מלאכותית מגשימים AI.  תוכנית זו סיימה את השנה הראשונה שלה, וממשיכה בשנה הקרובה עם תלמידי כיתות י”א.

ישראל נמצאת היום בתנופה בתחומי הבינה המלאכותית, עם ביקוש עצום למומחיות בתחומי למידת מכונה ומדעי הנתונים ומחסור בידע נגיש. תוכנית לימודים ב- AI היא הזדמנות נדירה שמשיגה מספר מטרות: להנגיש את הידע האקדמי לתלמידים, לפתח אצל סטודנטים חוקרים את היכולת ללמד AI, לקדם פריפריה חברתית בישראל, וליצור ידע בעברית שיהיה נגיש למתחילים בתחומי ה- DS/ML. תוכנית מגשימים כבר הוכיחה שיש להם תהליך מנצח כולל איתור ושימור תלמידי ממגוון רקעים, ואפשר לרתום אותה כדי לקדם AI בישראל, ואת ישראל ב- AI.  

אנחנו מחפשים תלמידי מחקר למשרת קיץ של כעשרה שבועות. התפקיד כולל פיתוח חומרי לימוד (מצגות ומחברות ג’ופיטר) המתאימים לתוכנית מגשימים AI. התכנים מיועדים לחניכים מוכשרים בגילאי התיכון שאינם מגיעים עם אוריינות גבוהה בנתונים ובתכנות, וגם למדריכים שהינם תלמידי שנה ב’ למדעי המחשב באוניברסיטאות. נדרשת יכולת חשיבה פדגוגית המתווכת את החומר לאוכלוסיות החניכים והמדריכים. פיתוח התכנים יעשה ביחד עם צוות תוכנית מגשימים AI ובליווי פרופ’ גל צ’צ’יק. 

למעוניינים: נא לשלוח קורות חיים לעמוס מרום <AmosMar@cyber.org.il>
לשאלות: עמוס מרום, המרכז להדרכת סייבר,  0549222047

 

מידע על תכנית מגשימים_אוגוסט2020

Leave a Comment