Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Data Science Environmental Applications – Government and Academia workshop

October 23, 2018 @ 9:00 am - 5:00 pm IDT

כנס יישומים סביבתיים של מדעי הנתונים 23.10.18

(ארוע עבר)

:תכנית הכנס

1 2 3 ניסיון

dsi_gov_env_event_program

מושב פתיחה
ד”ר חיים כץ. אגף איכות מים, רשות המים
פרופ’ עידו דגן ראש המכון למדעי הנתונים, אוניברסיטת בר-אילן

מבוא למדעי הנתונים – הפקת תובנות ושיפור תהליכי עבודה בהתבסס על מאגרי נתונים ממשלתיים
ד”ר אורן גליקמן מנהל המכון למדעי הנתונים, אוניברסיטת בר-אילן”
(שקפים)

בינה מלאכותית מבוססת נתונים למען מלחמה בתאונות דרכים – כלים תומכי החלטה וסוכנים חכמים
ד”ר אריאל רוזנפלד המחלקה לניהול, אוניברסיטת בר-אילן

בניית תחזיות מבוססות ניתוח סדרות נתונים המשתנות בזמן
ד”ר רועי יוזביץ’ הנדסת אלקטרוניקה ומדעי המחשב, אוניברסיטת אריאל

דוגמאות ליישומי ניתוח רשתות בתחום התחבורה
ד”ר יובל הדס המחלקה לניהול, אוניברסיטת בר-אילן
(שקפים)

פיתוח ממשק משתמש למתכנן תחבורה ציבורית – ממידע למוצר
ד”ר איתי ואן ריין עמית ‘ממשק,’ משרד התחבורה
(מצגת כנס דאטה איתי ואן ריין)

עיבוד טקסט – הפקת מידע ממאגרי מידע טקסטואליים
ד”ר יהונתן שלר, אוניברסיטת בר-אילן

לימוד מכונה, סיווג וניתוח אשכולות
פרופ’ רועי גלברד ביה“ס למנהל עסקים , אוניברסיטת בר-אילן

למידה עמוקה והבנת תמונות מורכבות
פרופ’ גל צ’צ’יק המרכז לחקר המוח, אוניברסיטת בר-אילן

שיפור רזולוציה מרחבית של נתוני טמפ’ מלוויין
פרופ’ איתמר לנסקי המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר-אילן

ניתוח רשתות – מרשתות חברתיות לרשת החשמל
פרופ’ יורם לוזון המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת בר-אילן

עיבוד מידע דיגיטלי מתיקים רפואיים
מר ניר ינובסקי מטה ישראל דיגיטלית

כשהנדסה פוגשת סטטיסטיקה: חיזוי הנדסי באמצעות Data Analyses
מר יוני יצחק השירות ההידרולוגי, רשות המים
(שקפים)

?Is Data the New Oil מינוף מאגרי המידע הממשלתיים
גב’ רחל רן, מנהלת תחום בכיר פרוייקטים מיוחדים, רשות התקשוב הממשלתי, משרד ראש הממשלה
(שקפים)

פאנל מומחים
קשרי אקדמיה וממשל והתגברות על אתגרים בבנייה ובשימוש במאגרי נתונים ממשלתיים
בהנחיית ד”ר נעמי בק, ממונה מחקר ואסטרטגיה במל”ג
משתתפים: פרופ’ שולמית מיכאלי, סגנית הנשיא למחקר,
אוניברסיטת בר-אילן | ד”ר אייל יניב, ראש בית הספר למנהל עסקים
והמרכז לערים חכמות, אוניברסיטת בר-אילן | מר ניר ינובסקי, מטה
ישראל דיגיטלית | גב’ רחל רן, מנהלת תחום בכיר פרוייקטים
מיוחדים, רשות התקשוב הממשלתי, משרד ראש הממשלה

 

אחרית דבר

DataScienceGov-PT-YuvalHadas סיכום כנס יישומים סביבתיים של מדעי הנתונים 2018

 שאלון קצר, שנועד לרכז מידע לטובת שיפור ההיכרות עם הכלים שהוצגו במהלך הכנס וקידום יישומם במגזר הציבורי בישראל

 

 

Details

Date:
October 23, 2018
Time:
9:00 am - 5:00 pm IDT
Event Category:

Venue

Nanotechnology Triplex
Building 206, BIU Campus, Auditorium 50