open research assistant position

המשרה אוישה!
לפרויקט סדר יום פוליטי בישראל הממומן על ידי הקרן הישראלית למדע דרוש עוזר מחקר בהיקף של 20 שעות חודשיות. העבודה דורשת הורדת נתונים משרתים ממשלתתיים scraping, סידור קבצי נתונים ממוחשב והמרת קבצים .
דרישות התפקיד: ידע בתיכנות בפייטון ו R וכן באקסל
תחילת העבודה: מיידית
לפרטים נא לפנות לדר’ אילנה שפייזמן ilana.shpaizman@biu.ac.il

Leave a Comment

fourteen − five =